h 3 r z i n

Laat je nakijken!

Een digitale spellingchecker zal 'Hei weed wad hei wil' qua spelling correct vinden, wat het overigens ook is. Maar hij heeft geen benul van context en betekenis. Een mens wel, en een geoefend oog nog meer.

Proeflezen is de snelste en goedkoopste manier om teksten te ontluizen. Onvolkomenheden, zoals spel- en typefouten, grammaticale onduidelijkheden en inconsistente spatiëring en interpunctie, horen niet thuis op uw visitekaartje.

Zet daarom HERZIN in voordat u uw website, folder of document voor de leeuwen gooit.