h e r z i n

HERZINs drie poten

Een nieuwe start vraagt om een nieuwe naam: HERZIN. Daar zit van alles in: nieuwe zin, herbezinning, verzinnen.

HERZIN steunt daarbij op 3 poten, te weten 'strenge logica', 'goede stijl' en 'het juiste woord'. De teksten en vertalingen van HERZIN wankelen niet.

HERZIN voelt zich als een vis in het water als hij kan vertalen, redigeren en proeflezen.